NL | EN
CONTACT

ISSO Publicatie 82.4 Binnenmilieuprofiel woningen

BBA Binnenmilieu heeft meegeschreven aan de onlangs verschenen ISSO-publicatie 82.4 ‘Bepalingsmethode Binnenmilieuprofiel Woningen’. Deze publicatie biedt een snelle methode om de kwaliteit van het binnenmilieu in kaart te brengen. Daardoor kunnen opdrachtgevers en bewoners gerichte verbetermaatregelen nemen. Energiebesparing, gezondheid en comfort dienen daarbij gelijk te wegen.

Bij verschillende partijen in de bouwsector begint het bewustzijn te ontstaan dat een kwalitatief goed binnenmilieu, ofwel een gezonde en comfortabele woning, niet vanzelfsprekend is. Woning corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars en bewoners zijn steeds vaker bereid om meer te investeren om er voor te zorgen dat hun woningen naast energiezuinig uiteindelijk ook comfortabel en gezond zijn. Met de methode uit ISSO publicatie 82.4 krijgen EPA-adviseurs en installateurs de kans om aan deze vraag te voldoen.

Het binnenmilieuprofiel behandelt de belangrijkste aspecten die te maken hebben met comfort en gezondheid in woningen: luchtverversing, vocht & schimmel, verbrandingsgassen, thermisch comfort in de winter, oververhitting in de zomer, installatiegeluid, geluidisolatie en daglichttoetreding. Deze aspecten kunnen per stuk bestaan uit meerdere op te nemen subaspecten.

Het uitgangspunt van de methode is dat binnen een beperkte tijd en zonder gebruik van kostbare meetapparatuur, een goed algemeen beeld van de belangrijkste risicofactoren ontstaat. Er is bewust gekozen voor het werken met inspecties en niet voor het doormeten van de gehele woning. De enige metingen die nodig zijn, betreffen de opname van vloer- en geveloppervlakten en eventueel de hoeveelheid mechanische ventilatie.

 ISSO publicatie 82.4 is te bestellen via de website van ISSO.