NL | EN
CONTACT

Uitkomsten onderzoek BBA en RIVM naar prestaties ventilatiesystemen nieuwbouwwoningen openbaar

In 2009/2010 heeft BBA Binnenmilieu voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) onderzoek uitgevoerd naar de prestaties van ventilatiesystemen in 300 nieuwbouwwoningen verspreid over het land. Het onderzoek had tot doel in kaart te brengen wat de meest voorkomende tekortkomingen zijn op het gebied van ontwerp, uitvoering, onderhoud en gebruik. Daarnaast is er gekeken naar de achterliggende (procesmatige) oorzaken van de geconstateerde tekortkomingen.

Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een nieuwsbericht geplaatst en zijn de rapporten openbaar gemaakt. Ook heeft de Staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

U kunt de volgende documenten vinden op de website van de Rijksoverheid:

- Het nieuwsbericht (klik hier) inclusief bijlagen

- De brief van Staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer (klik hier)

- De publiekssamenvatting (klik hier)

- Het rapport van het RIVM (klik hier) (PDF bestand ca. 2,7 Mb)

Het rapport van BBA Binnenmilieu BV kunt u hier direct vinden (klik hier) (PDF bestand ca. 6,5 Mb).

Heeft u vragen over het totaalonderzoek, neem dan contact op met de Rijksoverheid via dit contactformulier (klik hier) of via Postbus 51 op telefoonnummer 0800-8051. Heeft u vragen over het BBA rapport, neem dan contact op met ir. Froukje van Dijken of ir. Atze Boerstra op telefoonnummer 088-222 9494.