NL | EN
CONTACT

Scholen

Scholen zijn bijzondere gebouwen, zeker als het om het binnenmilieu gaat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende factoren:

  • In lokalen werken veel leerlingen in een beperkte ruimte. Dit vraagt bijvoorbeeld om relatief veel verse luchttoevoer, op een zodanige manier dat er geen tocht ontstaat.
  • Door het gebruik van digitale schoolborden is een juiste lichtverdeling (daglicht en kunstlicht) de laatste jaren erg belangrijk geworden.
  • De akoestiek in lokalen dient zodanig te zijn dat de docent goed verstaanbaar is. 

Het is een uitdaging om voor al deze factoren een optimale oplossing te vinden. Zeker gezien het vaak beperkte budget voor onderwijshuisvesting. En dat terwijl onderzoek heeft aangetoond dat een goed binnenmilieu een positieve invloed heeft op de leerprestaties van kinderen.

Werkt u op een school waar het binnenmilieu te wensen over laat?

BBA Binnenmilieu kan een Gebouwonderzoek uitvoeren. Na een klachteninventarisatie wordt in een onderzoek ter plekke bekeken wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Vervolgens wordt een advies op maat opgesteld, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de (financiële) mogelijkheden van de school.
Weet overigens dat uw school niet de enige is. Uit onderzoek van o.a. het Ministerie van VROM blijkt dat in bijna 90% van de Nederlandse schoollokalen het binnenmilieu onder de maat is…
De afgelopen jaren heeft BBA Binnenmilieu gebouwonderzoeken in tientallen scholen (primair, voortgezet en hoger onderwijs) uitgevoerd voor diverse gemeenten en schoolbesturen.

Gaat u een nieuwe school bouwen of gaat u renoveren?

Hoe eerder er in het ontwerpproces rekening wordt gehouden met het binnenmilieu, hoe beter. Wij zijn vanzelfsprekend graag van begin tot eind betrokken bij nieuwbouw- of renovatieprojecten. We kunnen echter ook op onderdelen adviseren. Voor veel scholen toetsen wij daarom op belangrijke momenten het ontwerp aan bijvoorbeeld het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Onze kennis en ervaring met het binnenmilieu in scholen willen we graag delen. BBA heeft meegewerkt aan verschillende (nationale en internationale) publicaties over het binnenmilieu in scholen, zoals het Programma van Eisen Frisse Scholen, ISSO-publicatie 89 en REHVA Guidebook 13.