NL | EN
CONTACT

Gezondheidszorg

Vanwege de veelheid aan functies en gebruikersgroepen zijn gebouwen voor gezondheidszorg (ziekenhuizen, gezondheidscentra, verpleeghuizen) zeer complex. Dit heeft gevolgen voor het binnenmilieu in het gebouw. De optimale thermische condities voor patiënten of bewoners kunnen enorm verschillen van die voor het personeel. Ook geldt dat een zeer goede luchtkwaliteit essentieel is voor mensen met bepaalde aandoeningen aan de luchtwegen of de huid.

Heeft u hulp nodig bij nieuwbouw of renovatie?

Bij nieuwbouw of renovatie van een ziekenhuis of verpleeghuis kan BBA Binnenmilieu de opdrachtgever ondersteunen of deelnemen in het ontwerpteam. Wij zijn uiteraard graag van begin tot eind betrokken, maar we kunnen eventueel ook op onderdelen adviseren. Bijvoorbeeld bij het maken van een Programma van Eisen of bij het beoordelen van het ontwerp. Hierbij hebben wij oog voor de wensen en behoeften van de verschillende gebruikersgroepen.

Zijn er binnenmilieuklachten bij bestaande bouw?

Wanneer er sprake is van klachten over het binnenmilieu (denk aan bedompte lucht, droge lucht, te warm, te koud) kunnen we een gebouwonderzoek uitvoeren. Na een klachteninventarisatie wordt in een onderzoek van het gebouw en de installaties bekeken wat de mogelijke oorzaken van de klachten zijn. Vervolgens wordt een verbeteradvies opgesteld. De ervaring leert dat we met onze aanpak in staat zijn ook de problematiek in complexe gebouwen in een beperkte tijd te doorgronden.

BBA was als adviseur betrokken bij diverse projecten in de gezondheidszorg, zowel cure als care. Bijvoorbeeld als binnenmilieuadviseur bij de nieuwbouw van een academisch ziekenhuis of bij gebouwonderzoek in diverse ziekenhuizen, gezondheidscentra en verpleeghuizen naar aanleiding van klachten over het binnenmilieu.