NL | EN
CONTACT

Balies en Meldkamers

Werkplekken bij balies en in meldkamers vragen (meer dan andere werkplekken) om maatwerk. De aard van de werkzaamheden vraagt om specifieke voorzieningen t.a.v. ergonomie én binnenmilieu.

Balies zijn representatieve werkplekken waar contact met publiek of klanten wordt gemaakt. Ze liggen daarom vaak in grote, open, lichte ruimten die in direct contact staan met de buitenlucht. Dit betekent verhoogde risico’s op tocht, koude, geluidoverlast en hinderlijk daglicht.

Meldkamers zijn werkplekken die vaak 24 uur per dag worden gebruikt en waar een relatief passieve werkhouding wordt aangenomen. Daarnaast is er vaak veel apparatuur aanwezig. Warmte, koude, verkeerde verlichting, hinderlijk daglicht en geluidoverlast hebben een direct effect op de alertheid en de werkprestaties. Juist in meldkamers, waar veiligheid immers voorop staat, zijn goede werkomstandigheden essentieel.

BBA Binnenmilieu kan op verschillende manieren maatwerk leveren.

Hebben medewerkers klachten geuit over het binnenmilieu in balies of meldkamers?

Bestaande balies en meldkamers kunnen we apart onderzoeken of opnemen binnen een compleet gebouwonderzoek. Uitgangspunt hierbij zijn de klachten van de medewerkers. Vervolgens stellen we de oorzaken van de klachten vast en geven praktische adviezen. 

Gaat u een nieuwe balie of meldkamer bouwen of gaat u renoveren?

Bij nieuw- of verbouw kunnen we de opdrachtgever of eigenaar adviseren in het ontwerpproces. Ook kunnen we een planbeoordeling uitvoeren van ontwerpstukken om binnenmilieu-risico’s inzichtelijk te maken en waar mogelijk adviezen te geven.

In de afgelopen jaren is BBA betrokken geweest bij diverse balie- en meldkamerprojecten. Wij hebben goed contact met een van de beste ergonomiespecialisten van Nederland om deze projecten compleet te kunnen ondersteunen.